Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Buro Moussault - Rijangst begeleiding Amsterdam en omstreken

Wat is Acceptance and Commitment Therapy?

ACT is onderdeel van een nieuwe stroming therapieën, met als doel de psychologische flexibiliteit van mensen te vergroten. Een van de uitgangspunten daarbij is cliënten te leren hoe ze anders met hun gedachten om kunnen gaan. Er van uitgaande dat bepaalde gedachten, bijvoorbeeld “de snelweg is eng” leiden tot vermijding.

ACT focust op acceptatie. Daarmee wordt bedoeld dat acceptatie het verdragen is van vervelende persoonlijke ervaringen. Het gevecht staken om tot acceptatie te komen van onvermijdelijke interne (pijn, verdriet, angst e.d.) en externe (verlies, ontslag etc.) gebeurtenissen van het leven.

Belangrijk onderscheid met cognitieve gedragstherapie is dat ACT zich richt op het veranderen van de relatie die iemand heeft met zijn gedachten in plaats van de inhoud van de gedachten te veranderen.

Buro Moussault - Rijangst begeleiding amsterdam

U wilt uw rijangst overwinnen?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!