EMDR

Buro Moussault - Rijangst begeleiding Amsterdam en omstreken

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesten in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan EMDR gebruikt worden. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

EMDR werd in 1989 beschreven door de ontdekster, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare positieve veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. EMDR heft barrières op waardoor een gezonde ontwikkeling weer op gang komt.

Het toepassingsgebied van de EMDR wordt steeds breder. Het blijkt ook effectief bij paniekklachten, specifieke fobieën, en bij moeilijk te veranderen gedrag, waarbij diepgewortelde overtuigingen zoals een negatief zelfbeeld een rol spelen.

Voor meer achtergrond informatie kunt u kijken op de website van de EMDR-vereniging.

BUMO-over_mij_met_auto

U wilt uw rijangst overwinnen?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!