NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren gaat er vanuit dat u in staat bent om echt te genieten van het leven. Als u dit niet meer kunt, is u onderweg iets overkomen waardoor u dat hebt afgeleerd. NLP, als veranderingsmodel, leert u aan de slag te gaan met uw vijf zintuigen, uw gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop u ervaringen uit uw geheugen ophaalt of ervaart, kunt veranderen. Het resultaat daarvan is dat u structureel anders tegen dingen gaat aankijken, anders gaat luisteren en communiceren. Daardoor gaat u zich ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe u daar zelf verandering in kan brengen.