Tunnel angst

Noor Moussault - Rijangst begeleiding Amsterdam en omstreken

Tunnelangst

Bent u in paniek wanneer u een tunnel in moet rijden?

Een tunnel heeft op sommige mensen een beklemmend effect, een gevoel van ‘als er iets gebeurt dan zitten we klem en kunnen we niet weg’. Misschien merkt u bij uzelf dat u routes begint te kiezen puur op basis van het ontbreken van tunnels of dat u geneigd bent op de rem te trappen wanneer u de tunnel inrijdt. Ook een traumatische ervaring in een tunnel leidt vaak tot tunnelangst. De ervaring leert dat deze angsten niet zomaar verdwijnen en dat afwachten juist een averechts heeft.

Symptomen tunnelangst

Mensen met tunnelangst ervaren doorgaans dezelfde symptomen als mensen met andere rijangsten. Er is sprake van een hevige paniekreactie die zich niet alleen mentaal, maar ook fysiek manifesteert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan duizeligheid, wazig waarnemen, een gevoel van flauwte, veel zweten en een hoge hartslag. Het is niet altijd gemakkelijk om deze reactie te voorkomen of te stoppen. Vanuit mijn ervaring als therapeute en rijinstructeur weet ik dat deze angst met goede begeleiding omgezet kan worden in positieve gevoelens.

Werkwijze begeleiding tunnelangst

Voordat we concreet gaan werken aan het wegnemen van uw tunnelangst moeten we eerst weten wat hieraan ten grondslag ligt. Daarna kunnen we ons focussen op de weg naar een leven zonder angst voor tunnels of andere verkeerssituaties.

Buro Moussault - Rijangst tunnels overwinnen

U wilt uw tunnelangst overwinnen?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!