Video: Docu over agressie in het verkeer

Spitsstroken

Een spitsstrook is een vluchtstrook die ingezet wordt als tijdelijke extra rijstrook aan de rechterkant van de weg. Wanneer en over welke afstand de spitsstroken gebruikt kunnen worden, wordt met (matrix)borden aangegeven. Zijn rechtsliggende spitsstroken opengesteld dan moeten ze gebruikt worden. Immers de plaats op de weg is zo veel mogelijk rechts.

 

spitsstrook1

 

De doorgetrokken witte streep op de weg tussen de oorspronkelijke rechter- of linkerrijstrook en de spitsstrook mag overschreden worden om op de spitsstrook te gaan rijden of om deze te verlaten.

Dit geldt ook voor het ‘puntstuk’.

puntstuk

 

Als een puntstuk in een spitsstrook ligt, mogen bestuurders die deze spitsstrook volgen over het puntstuk heen rijden. Een alternatief voor de spitsstrook is de plusstrook. Op sommige plaatsen wordt in de spits een extra strook aan de linkerkant van de weg opengesteld. Zo’n plusstrook is smaller dan een gewone rijstrook. Hierbij worden de rijbanen versmald, zodat een extra rijstrook beschikbaar komt, maar er toch ruimte blijft voor een vluchtstrook. De linker rijstrook is hierbij extra smal, en wordt alleen opengesteld in de spitsuren, waarbij voor alle rijstroken de maximumsnelheid is verlaagd.

Nieuwe bewegwijzering

Veel weggebruikers hebben moeite met de hoeveelheid informatie die langs snelwegen op ze af komt. Om te voorkomen dat de weggebruiker ‘door de bomen het bos niet meer ziet’ wordt de bewegwijzering van autosnelwegen vernieuwd. De borden (bewegwijzering) worden vervangen bij onderhoud aan de wegen. Het zal daarom enkele jaren duren voordat alle borden vervangen zijn.

 

autosnelwegen

 

De meest opvallende wijzigingen zijn:
• op de nieuwe borden staan de pijlen en symbolen die ook internationaal worden gebruikt.
• het uit-bord krijgt een liggende pijl naar rechts i.p.v. een pijl schuin omhoog.
• de pijlen op de overige borden wijzen omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor komen ze overeen met de pijlrichting in de navigatiesystemen.
• de tekst ‘afrit’ wordt vervangen door een afritsymbool.
• op de doelenborden staan de belangrijkste plaatsen in Nederland en eventueel in het buitenland aangegeven. Hierdoor worden deze borden aangepast aan de borden op het Europese netwerk van E-wegen.
• knooppunten van autosnelwegen worden aangegeven met het knooppuntsymbool. Elk knooppunt heeft een naam en is daardoor makkelijk te onthouden.
• informatie over objecten (bijvoorbeeld ziekenhuizen en industrieterreinen) wordt losgekoppeld van de geografische bestemmingen en richtingen om de hoeveelheid informatie op borden zo minimaal mogelijk te houden. Informatie over objecten wordt vermeld op serviceborden (zoals gele lijnen op de weg en gele borden langs de weg). Toeristische objecten worden weergeven op een bruine achtergrond.

Om aan mogelijke misverstanden een eind te maken, is nu in de wet vastgelegd dat tijdelijke verkeerstekens (zoals gele lijnen op de weg en gele borden langs de weg) boven andere verkeerstekens gaan. Elektronische verkeersborden (matrixborden) hebben dezelfde betekenis als ‘gewone’ borden. Staat op het matrixbord een andere maximumsnelheid dan op het gewone bord, dan geldt de laagste snelheid.

Onderaan de pagina staan de laatste 14 nieuwe verkeersborden.

 

snelheden1

nieuwe borden